sitemap tisknout stránku
Nacházíte se: Úvodní stránka » Suché mazání » Výhody a přínosy

Kontaktujte nás

LHP Industry s.r.o.
Kraví hora 8
602 00 Brno

Tel: +420 543 214 186
Tel: +420 543 214 189
Fax: +420 543 233 529
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výhody a přínosy

Systém suchého mazání má velký vliv na produkční a balící linky všech zákazníků. Zde uvádíme zajímavé a důležité výhody, které vycházejí z přímé zkušenosti:

Změna pracovního prostředí

Systém suchého mazání má bezprostřední pozitivní dopad na snížení nebo zamezení nehod způsobených uklouznutím nebo upadnutím na pracovišti. Zjevné zlepšení pracovního prostředí v okolí balících a plnících linek snížilo tuto nehodovost až o 50%.

Systém suchého mazání taktéž nezanechává žádné usazeniny na lince. Z některých případů víme, že zákazníci používající tento systém nemuseli čistit linky dva roky.

Systém suchého mazání rovněž nepodporuje bakteriální růst související se systémem vodního mazání. Výsledkem je odstranění nutnosti zastavení linky kvůli čištění, čistější pracovní prostředí a odstranění nepříjemného zápachu.

Ochrana proti výskytu bakterií

Systém suchého mazání rovněž zamezuje výskytu bakterií úzce související se systémem vodního mazání. Naše mazivo je vysoce rafinovaný olej, který je stoprocentně hydrogenovaný (tj. z produktu je odstraněno 100% vody) z důvodů potlačení veškerých aktivních částí molekul, které reagují s kyslíkem nebo jakýmkoliv organismem nebo mikroorganismem. Stabilita tohoto produktu ve spojení s chemickými činidly a biochemickými aktivními činidly je naprosto vynikající.

Vzhledem k výše uvedenému je možnost růstu mikroorganismů a rozvoje kvasinek v tomto produktu nulová .

Zvýšení výkonnosti a produktivity linky, úspor

Systém suchého mazání výrazně snižuje tření mezi dopravníkem a lahvemi. Tím je docíleno maximální snížení padajících lahví, což je častým jevem na linkách mazaných vodou ředitelnými mazadly. Případová studie pocházející z Velké Británie prokázala zvýšení ekonomiky provozu o 20%. Vzhledem k čistotě provozu suchého mazání se zkracují odstávky linek nutné pro čištění.

Zjevné finanční úspory

Systém suchého mazání velice snižuje tření mezi dopravníkovými pásy a tedy značně redukuje jejich opotřebení. Z toho plyne výrazné prodloužení životnosti pásu (v některých případech až na dvojnásobek). Jedna z případových studií vyčíslila související úspory na €15 000 ročně.

Případové studie poukazují na roční úspory v rozmezí €37 500 – €90 000 díky eliminaci saponátu k ročním úsporám €37 500 – €90 000. (Roční spotřeba vody 3 000 m3 a 0,75 - 2% saponátového koncentrátu s cenou €1.5/litr.) A náklady na údržbu byly sníženy nejméně o €3 000 ročně na jednu linku.

Na nových linkách jsou kapitálové úspory s instalací vodních rozvodů, odkapávacích táců, zásobovačů čerpadel a směšovačů saponátu, čističkách odpadních vod.

Případové studie ukázaly roční úspory €3 750 – €6 000 snížením nákladů na zpracování odpadních vod.

Úspory vody

Společnosti jsou pod zvyšujícím se tlakem na hospodaření s vodou. Zákazníci suchého mazání zaznamenali značnou redukci spotřeby vody - přes 300 ml na litr produktu.

Redukce dopadu na životní prostředí

Vzhledem k faktu, že systém suchého mazání využívá mazivo bezpečné pro potravinářský průmysl namísto saponátu, velmi dramaticky se snižuje znečištění životního prostředí.

Systém suchého mazání odstraňuje problém nutnosti jakkoliv nakládat se saponáty a odpadními vodami, který souvisí s vodním systémem mazání. Toto samo o sobě je velmi značným přínosem pro životní prostředí.