sitemap tisknout stránku
Nacházíte se: Úvodní stránka » Suché mazání » Otázky a odpovědi

Kontaktujte nás

LHP Industry s.r.o.
Kraví hora 8
602 00 Brno

Tel: +420 543 214 186
Tel: +420 543 214 189
Fax: +420 543 233 529
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Otázky a odpovědi

Životní prostředí

Přináší systém suchého mazání nějaké výhody pro životní prostředí?

Vzhledem k faktu, že systém suchého mazání využívá mazivo bezpečné pro potravinářský průmysl namísto saponátu, velmi dramaticky se snižuje znečištění životního prostředí.

Systém suchého mazání odstraňuje problém nutnosti jakkoliv nakládat se saponáty a odpadními vodami, který souvisí s vodním systémem mazání. Toto samo o sobě je velmi značným přínosem pro životní prostředí.

Úspory

Jaké úspory můžeme od systému očekávat?


Ve většině případů jsou měsíční náklady na systém suchého mazání nižší než náklady na nákup samotného saponátu. Systém suchého mazání je řešen formou stoprocentního outsourcingu, měsíční náklady zahrnují veškeré náklady na mazání, to jsou: amortizace technologie, pravidelný servis, spotřeba maziva, stoprocentní záruka po dobu trvání kontraktu (minimálně tři roky) a garance funkčnosti systému (nedojde k zastavení ani zpomalení výroby).

Navíc dochází k úsporám ve formě redukce a eliminace nákladů na vodu, odpadních vod a saponátu, a současně znatelně redukuje i spotřebu elektrické energie. Dále také systém vytváří úspory redukcí ztrát způsobených vodou (například poškozením etiket), zvýšením životnosti přepravníkového pásu, snížením nákladů na údržbu a čištění a také samozřejmě vytvořením bezpečnějšího pracoviště, a tedy snížení až zamezení pracovních úrazů.

Hygiena

Bude mít systém suchého mazání nějaký dopad na bakterie v prostředí linky?

V mazivu suchého mazání není nic, co by podporovalo bakteriální růst, naopak LHP SCL je vysoce rafinované mazivo, které je stoprocentně hydrogenované (z produktu je odstraněno 100% vody) z důvodů potlačení veškerých aktivních částí molekul, které reagují s kyslíkem nebo jakýmkoliv organismem nebo mikroorganismem. Stabilita tohoto produktu ve spojení s chemickými činidly a biochemickými aktivními činidly je naprosto vynikající. Použitím systému suchého mazání bude navíc zamezeno nepříjemným zápachům.

Bude třeba změnit sanitární harmonogram?

Výsledky prokázaly, že frekvenci čištění dopravníků po instalaci suchého mazání je možné snížit, jelikož na dopravníku nevznikají žádné usazeniny. Výsledkem je tedy i redukce hygienického harmonogramu nutného pro čištění při provozu.

Zdraví a bezpečnost

Přináší systém suchého mazání nějaké výhody v oblasti zdraví a bezpečnosti?

Vzhledem k velmi nízkému objemu použitého mazadla a jeho přesného dávkování nedochází k znečištění linky a jejího okolí. Podlahy jsou suché a čisté, čímž je maximálně sníženo riziko pracovního úrazu.

Proč suché mazání

Proč zvolit právě suché mazání oproti jiným systémům?
Suché mazání tohoto typu se osvědčilo v průběhu několika let v mnoha provozech plnících PET lahve, skleněné lahve, plechovky, tetra packy a další.

Proč LHP Industry

Proč zvolit právě LHP Industry jako dodavatele řešení suchého mazání?
LHP Industry vykazuje dlouhou tradici a zkušenost v oblasti mazání, maziv a obdobných produktů. Jako první a jediná společnost přinesla tento systém do oblasti střední Evropy a v současné době expanduje do pobaltských republik, Turecka a Spojených arabských emirátů.

Přípravy pro instalaci

Je nutné připravit linku nějakým způsobem pro instalaci?
Ne, veškeré nezbytné práce provedou technici LHP Industry. Instalaci doporučujeme provést při sanitární odstávce.

Instalace

Jaký je postup pro instalaci systému suchého mazání?
Po schůzce, na které budou probrány všechny nezbytné náležitosti a případné otázky, Vás navštíví servisní technik, který zakreslí technické řešení. Následně bude prezentována cenová nabídka a po schválení se dohodne vhodné datum pro instalaci.

Jak dlouho zabere samotná instalace systému?
Vše záleží na velikosti plnící linky, orientační doba je 8 až 14 hodin na jednu linku.

Je nutná spolupráce zaměstnanců společnosti?
Ne, pouze je nutné konzultovat s odborným pracovníkem zadavatele (obor elektro) elektrické připojení k systému linky.

Údržba a obslužnost

Zanechává systém jakékoliv usazeniny na dopravníku?
Používané mazivo neobsahuje žádné pevné částice, nemohou tudíž vznikat žádné usazeniny v kterémkoliv místě dopravníku.

Kdo bude udržovat systém?
LHP Industry je plně zodpovědná za všechny instalace i údržbu systému. Naší zodpovědností je také pravidelná údržba, veškerý servis, včasné doplňování maziva i čištění systému. Veškeré servisní zásahy jsou zahrnuty do dohodnuté měsíční platby, na systém je poskytnuta stoprocentní záruka po celou dobu trvání smlouvy (minimálně tři roky).

Poskytuje LHP Industry svým zákazníkům pohotovostní linku?
Ano, telefonní číslo +420 605 882 559 je vyznačeno na každém systému. Systém suchého mazání je takové povahy, že i při nejhorší možné povaze poruchy je schopen pokračovat v činnosti minimálně 24 hodin za plného provozu linky bez jakéhokoliv vlivu na produkci. LHP Industry garantuje návštěvu servisního technika do 24 hodin od nahlášení poruchy.

Má zákazník svého obchodního zástupce pro otázky systému suchého mazání?
Ano, součástí kontraktu je přiřazení zástupce ihned na prvním jednání, který bude zodpovědný za celou instalaci i údržbu systému.

Zdravotní a bezpečnostní certifikáty

Systém je schválen pro použití v potravinářském průmyslu u organizace NSF (National Sanitation Foundation) a H1 (Health 1), které udělují certifikáty produktům používaných v potravinářském průmyslu.