sitemap tisknout stránku
Nacházíte se: Úvodní stránka » Suché mazání » Názory odborníků

Kontaktujte nás

LHP Industry s.r.o.
Kraví hora 8
602 00 Brno

Tel: +420 543 214 186
Tel: +420 543 214 189
Fax: +420 543 233 529
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Názory odborníků

Dopad na životní prostředí

Současné plnící procedury používají mazání na základě saponátu, kde samotná toxicita je zhoršena použitím biocidů. Tento systém vyžaduje velké objemy vody i saponátu, který nemůže být nikterak recyklován nebo opětovně použit. Dopad na prostředí mimo jiné zahrnuje:
- Vysoká spotřeba vody
- Zvýšené riziko rozlití při velké produkci
- Zvýšené bezpečnostní riziko
- Pravidelné čistění k dosažení zdravotních a bezpečnostních standardů

Systém suchého mazání

Systém suchého mazání je založen na odklonu od tradičních chemických saponátových mazadel k syntetickým mazivům, které vyhovují nejvyšším potravinářským normám. Nezanedbatelnými vlastnostmi suchého mazadla jsou minimální toxicita při požití, nulové podráždění pokožky nebo očí a nulové znecitlivění.
Přínosy životnímu prostředí při použití suchého mazání jsou:
- Redukce objemu odpadu o 99%
- Eliminace vysoké spotřeby vody
- Eliminace potenciálních problémů při rozlití saponátu
- Eliminace nutnosti použití biocidů přidávaných do saponátu pro likvidaci bakterií
- Redukce zdravotních a bezpečnostních rizik zajištěním bezpečnějšího pracovního prostředí (eliminace kluzkých podlah). Míra snížení pracovních úrazů je ze zkušeností přes 50% na nepřerušeném provozu.

Zdroj: The Robertson Partnership, Consulting Civil Structural & Environmental Engineers.

Finanční přínosy

Systém suchého mazání versus tradiční systém založený na vodou ředitelných mazivech

Vysokorychlostní dopravníky nutné k udržení konkurenceschopnosti v oblasti nealkoholických nápojů nutně potřebují efektivní a spolehlivé mazání. Linky přepravují lahve z výrobny produktu přímo k paletám a balícímu stroji.

Tradiční systém založený na bázi vody zprostředkovává nepřetržitě saponátovou vodu přímo na linky o koncentraci 0,75 - 2%. Saponátová voda je pak výtoky směřována do odpadu.

Nedostatky využití mazání na bázi vody a saponátu jsou pak zjevné:
- Množství vody nutné k jednotce produkce se v některých případech vyrovná až 300 ml navíc na každý litr produkce
- Odvodňující kanály na podlaze znamenají vlhkou podlahu a okolí linky plné nánosu saponátu a pěny zapřičiňující nebezpečné pracovní podmínky
- Zpracování odpadní vody je nutností před odvodem
- Linky musí být pravidelně čištěny aby byly odstraněny nánosy saponátu a bakterií
- Vysoké tření mezi lahvemi a pásy způsobuje snížení životnosti dopravníkových pásů, ztráty způsobené padáním lahví a zvýšenou spotřebu elektrické energie
- Nepříjemné zápachy vznikající z růstu bakterií a vlhkého pracovního prostředí

Zjevnou modernizaci představuje odklon od tradičního vodou ředitelného mazání k systému suchého mazání. Tento systém zajišťuje kvalitnější "suché" mazání dopravníků vysoce účinným mazivem, to je dávkováno v přesném množství na jednotlivé body dopravníků systémem, který je individuálně navržen pro každou jednotlivou linku.

Výhody suchého mazání:
- Eliminace vody k ředění saponátových mazadel
- Eliminace odpadních vod
- Zamezení vzniku bakterií
- Eliminace nepříjemného zápachu
- Eliminace vysokého tření mezi lahvemi a pásem
- Eliminace úrazů a nehod zapříčiněné uklouznutím

Úspory díky systému suchého mazání se projevily takto:
Úspora saponátových koncentrátů - až €90 000
Úspora za vodu - €2 800
Úspora nákladu na odpadní vodu - €6 000
Snížení nákladů na údržbu - €3 000
Zvýšení životnosti pásu - €15 000

Nároky vodního mazání Nároky suchého mazání Úspory Hodnota €
Saponát žádný 100% 90,000
Voda žádná 100% 2,800
Odpadní voda žádná 100% 6,000
Životnost pásu dvojnásobná 50% 15,000
Údržba mazání žádná 100% 3,000
Přímé úspory €117,000
Dodatečné výhody
Produktivita Zvýšení 2-5% 2-5%
Odstávky Snížení 50% 50%
Energetické náklady Snížení 2-4% 2-4%

Zdroj: M V Patel BSc, CEng, MIChemE v září 2005